Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 5.B

1. 9. 2011

Pomůcky:

- blok s čistými nelinkovanými papíry (A5) - 1 ks

- obaly na všechny učebnice a sešity

- nepovinnou, ale často používanou pomůckou budou Pravidla českého pravopisu

Pomůcky do penálu:                         Další pomůcky:

- pero - 2 ks                                                   - trojúhelník s dobře viditelnou ryskou - 1 ks

- tužka č. 2 – 2ks, č. 3 – 1 ks                          - dlouhé pravítko (30 cm) - 1 ks

- funkční kružítko                                            - ručník

- ořezávátko, guma                                         - přezůvky do školy (podepsané)

- nůžky                                                - stíratelná tabulka se stíratelným fixem

- pastelky (nebo i fixy)

Sešity:

-         523 – 5x

-         524 – 3x

-         544 – 3x

-         440 – 1x

-         podložka A4

-         notový sešit

o       Sešity si podle potřeby děti dokupují

Na tělesnou výchovu (co půjde, prosím, podepište):

- cvičební úbor (= kraťasy, tričko, tepláková souprava), cvičební obuv do tělocvičny a na ven

Na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti (co půjde, prosím, podepište):

- upřesní vyučující

- vodové barvy, barevné papíry, voskovky, tempery (stačí malé balení), štětec – kulatý

a plochý, plastelína, lepidlo, tuš, kelímek na tuš, kelímek na vodu, hadřík, igelit (kus starého ubrusu) na lavici. Prosím o uložení věcí do kufříku nebo nějaké krabice kufříkové velikosti.

Omluvení žáka:

Nemoc žáka je potřeba omluvit osobně, telefonicky (ve sborovně ZŠ 465 532 541) nebo písemně – co nejdříve! Nejpozději však do 3 dnů od začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce. Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne – rodiče nebo zákonný zástupce si musí osobně dítě vyzvednout, popřípadě předem podat písemnou omluvu.

Absence krátkodobá (1 až 2 dny) – na písemnou žádost rodičů uvolňuje třídní učitel.

Absence dlouhodobá (více než 2 dny) – písemná žádost ředitelce školy prostřednictvím třídního učitele.

Mobilní telefony:

Pokud bude mít Vaše dítě ve škole mobilní telefon, musím Vás upozornit, že škola neručí za případnou ztrátu či poškození. Při vyučování musí mít žáci mobil zcela vypnutý.

Domácí úkoly:    

Domácí úkol je pro žáka příležitostí, jak se naučit samostatně myslet, učit se, procvičovat a řešit problémy. Je proto důležité, aby žáci úkoly vypracovávali samostatně, ale s Vaším dohlédnutím a případnou ochotou pomoci a vysvětlit. Prosím také o Vaše podepsání každého písemného domácího úkolu. Děkuji.

Webové stránky třídy:

Pro snadnější a rychlejší přístup k informacím je tu nově možnost využití webových stránek naší třídy. I přesto, že zadání domácích úkolů bude probíhat při výuce ve škole, každý den jej také vložím na tyto stránky (pro případné zapomenutí či ověření správnosti). Na stránkách www.zs-pataci.estranky.cz máte dále přístup k rozvrhu hodin, fotografiím, kontaktům ZŠ aj.

Pokud by se informace napsané na stránkách lišily od těch řečených ve škole, vždy má přednost škola. Ne každý má možnost se na internet vždy dostat a i proto jsou tyto stránky jen NEPOVINNÝM bonusem navíc. Vše důležité bude řečeno ve škole!

Úraz

Je nutné, aby žák každý úraz okamžitě nahlásil učiteli. Na pozdější oznámení úrazu nebude brán zřetel.

Kontakt:

Třídní učitelka: Michala Štěpánová

            E-mail: Michala.stepanova@seznam.cz

Sborovna I. stupně ZŠ: Tel.: 465 532 541